MITÄ ON EDUNVALVONTA?

Tarvitseeko jokin asia muutosta?

Demoni ry:n tärkein tehtävä on valvoa Metropolian kulttuurialan opiskelijoiden etua, eli puolustaa opiskelijan oikeuksia. Jokaisella opiskelijalla on oikeus sujuvaan, tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen. Edunvalvontamme pyrkiikin aktiivisesti vaikuttamaan Metropolian käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Edunvalvontatyön perusta on luottamuksellinen suhde opiskelijoihin ja Metropolian henkilökuntaan, sekä tiivis yhteistyö opiskelijakunta METKAn kanssa.

Edunvalvonta on monipuolinen ja keskeinen osa opiskelijayhdistystoimintaa. Edunvalvontatyö pitää sisällään keskustelua opiskelijoiden, koulun henkilökunnan ja sidosryhmien edustajien kanssa. Edunvalvontaosasto hankkii tietoa työnsä tueksi mm. järjestämällä edunvalvontakyselyjä, jotka kattavat kaikki kulttuurin tutkinto-ohjelmat. Mahdollisiin kehityskohteisiin puuttumiseksi on olemassa toimintamalleja sekä erilaisia käytäntöjä.

Mihin voin olla yhteydessä?

Edunvalvonta-asioissa ole yhteydessä edunvalvonta@demoniry.fi sähköpostiin. Kaikki viestit ovat luottamuksellisia. EV-sähköpostia lukee ainoastaan koulutettu edunvalvontavastaava eikä asioita viedä eteenpäin ilman Sinun lupaasi. Älä epäröi ottaa yhteyttä, oli asia mikä tahansa!

Myös useat ammattiliitot valvovat etuasi joten tutustu oman alasi liittoon jo opiskeluaikana.

Vieritä ylös