EDUNVALVONTA

MITÄ ON EDUNVALVONTA?

Jokaisella opiskelijalla on oikeus sujuvaan, tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen.

Demoni ry:n tärkein tehtävä on valvoa Metropolian kulttuurialojen opiskelijoiden etuja, eli varmistaa opiskelijoiden äänen kuuluminen ja oikeuksien toteutuminen kampuksella, sekä opetuksessa.

Edunvalvonnan toteutus

A 3D text illustration with the sentence "We got your back!"

Miten edunvalvonta toteuttaa toimintaansa?

Edunvalvontamme pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan Metropolian käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Perustana on luottamuksellinen suhde opiskelijoihin ja Metropolian henkilökuntaan, sekä tiivis yhteistyö opiskelijakunta METKAn kanssa.

Edunvalvontatyö pitää sisällään keskustelua opiskelijoiden, koulun henkilökunnan ja sidosryhmien edustajien kanssa.

Edunvalvonnan kulmakivet:

  • Opiskelijoiden auttaminen pulmatilanteissa.
  • Opiskelijoiden hyvinvoinnin varmistaminen ja opiskelijoiden oikeuksien puolustaminen.
  • Opiskelijoiden äänen kuulumisen varmistaminen kulttuurikampuksella ja yhteistyö koulun henkilökunnan, sekä erilaisten sidosryhmien kanssa.

Edunvalvonnan hyöty

Mitä hyötyä edunvalvonnasta on opiskelijalle?

Sen lisäksi, että edunvalvonta pyrkii vaikuttamaan laajemmin kulttuurialojen ja kampuksen toimintaan varmistamalla opiskelijoiden mielipiteen näkymisen päätöksen teossa, autamme myös yksittäisissä ongelmatilanteissa.

Ongelmatilanteet voivat vaihdella laajasti, ja edunvalvontaan voi olla yhteydessä myös, vaikkei olisi varma kuuluuko kyseinen asia juuri heille. Edunvalvonnalla on myös edellytykset ohjata oikealle taholle.

Yleisiä syitä, miksi edunvalvontaan ollaan yhteydessä ovat esimerkiksi opetuksen laatu, henkilökunnan käytös ja erikoiset toimintamallit. On kumminkin mahdotonta listata kaikkia syitä, miksi olla yhteydessä edunvalvontaan. Jos kokee olonsa epämukavaksi, väärinkohdelluksi tai muuten jokin asia vaivaa, voi edunvalvontaan olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Edunvalvonnalla on myös häirintäyhdyshenkilön pätevyydet, eli jos koet minkäänlaista häirintää, syrjintää tai muuta vastaavaa ole rohkeasti yhteydessä.

Yhteydenotto

Mitä tapahtuu, jos olen yhteydessä edunvalvontaan?

Toimintamallit ovat aina todella tapauskohtaisia. Alkuun kumminkin kartoitetaan tilanne mahdollisimman tarkasti, jotta tiedetään mistä on kyse. Tätä voi edesauttaa kirjoittamalla jo ensimmäisessä yhteyden otossa mahdollisimman tarkka kuvaus tilanteesta ja tapahtumista, sekä sen kehittymisestä. Usein edunvalvonta kumminkin kysyy tarkennuksia, jotta voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Joissakin tilanteissa riittää, että epäkohdasta huomautetaan. On kumminkin myös tilanteita, joita voidaan lähteä purkamaan syvemmin. Yleensä edunvalvonta lähtee ratkaisemaan tilannetta askel askeleelta, mikäli esimerkiksi huomautus ei ole tarpeeksi jatkamme seuraavalle askelmalle, kunnes tilanne saadaan ratkaistua.

HUOM. Varmistamme aina ennen mitään toimia, käyvätkö ne tapauksesta ilmoittaneelle opiskelijalle. Emme ikinä lähde tekemään mitään ilman asianomaisen suostumusta. Yhteydenoton jälkeen kannatta tarkastella sähköpostia, sillä edunvalvonta ei voi tehdä asian eteen mitään ilman suostumustasi. Toki on täysin ok myös vain ilmoittaa epäkohdasta, jolloin tämä kannattaa ilmaista ensimmäisessä yhteyden otossa.

Pyrimme aina vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian ja enintään 3 arkipäivän kuluessa.

Häirintäyhdyshenkilöt

Demonilta löytyy koulutettuja häirintäyhdyshenkilöitä, joihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä häirintätilanteissa.

Häirinnäksi luokitellaan kaikki epäasiallinen kohtelu. Häirintä voi pitää sisällään mm. aktiivista ja/tai passiivista syrjintää, seksuaalista häirintää, epäasialliset kommentteja ja vitsailua. Häirinnän kokemus on aina yksilöllistä. Häirintäyhdyshenkilöihin saa olla yhteydessä kaikissa tilanteesta, joissa on kokenut olonsa epämukavaksi.

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on tukee, ohjata ja auttaa. Kaikki keskustelut ovat täysin luottamuksellisia, ja kaikista mahdollisista toimista sovitaan yhdessä häirintää kokeneen kanssa. Häirintäyhdyshenkilöön voi ja kannattaa olla yhteydessä, vaikka kokisi tarvetta ihan vain keskusteluun.

Kannanotot

Kannanotto liittyen Arabian kampuksen valtaukseen maanantaina 25.9.2023

Kannanotto: Lukukausimaksut eriarvoistavat opiskelijoita

Kannanotto: Maksulliset lisenssit opinnoissa eriarvoistavat opiskelijoita

Kannanotto Metropolian Arabian kampuksen liikuntatilojen puolesta

Opiskelijajärjestöjen kannanotto kulttuurialan tutkintojen kalleuskertoimiin

Kannanotto Metropolian Hämeentie 161:n sisäilmaan liittyvistä selvityksistä

Demoni

Metropolian kulttuurialan
opiskelijayhdistys

Kulttuurikampus, 2. kerros
Hämeentie 135 B, 00560 Helsinki
Aukioloaika: ei aukioloa (kesälomalla)

demoni@demoniry.fi

Y-tunnus: 2748627-4

Yhdistysnumero: 216.548